โลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน…

ทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วการคิดบวกมันจะเป็นความจริงไปได้อย่างไรในเมื่อพระพุทธเจ้าผู้เหนือโลกผู้ไงของที่คว่ำหยุดไงความรักออกหมดแล้วว่าทุกข์อยู่เป็นอย่างนี้ ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเสมอ/ ยึดถือไม่ได้เพราะมันจะเป็นทุกข์

แล้วเราจะมานั่งงมงายเชื่ออะไรกับทฤษฎีในเชิงลัทธิแบบคิดบวกคิดดีเพื่อประโลมโลกและหรอกตัวเองกันต่อไปเราต้องเอาความจริงขึ้นมาเป็นตัวตังค์กำลังใจจะเกิดขึ้นได้อย่างพังพูเมื่อได้อยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่ความมายาลวงโลก

ดังนั้น ใครที่เคยคิดบวกคิดดีแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องกลับมาเริ่มทบทวนใหม่ว่าที่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังหรือคิดนั้นเพราะอะไร….
แต่ไม่ต้องไปโทษตัวเองแต่คนมีมุมมองใหม่ว่า ความจริงที่เป็นสัจธรรมด้วย สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป และทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงการที่ไปคิดบวกคิดดีไปสร้างภาวะความเครียดในจิตใจความคิดนั้นจะต้องดีดีแต่แล้วเมื่อไม่ได้ดีตามที่คาดก็ยอมเสียใจมากยิ่งกว่าเก่าแต่หากเราเข้าใจธรรมชาติของโลกโดยเนื้อแท้แล้วปัญหาเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้น

เพราะทุกอย่างเป็นเช่นนี้เองมันไม่เที่ยง…

เปลี่ยนแปลงเสมอยึดถือไม่ได้จึงกล่าวแล้วว่าทฤษฎีคิดบวกคิดดีเป็นทฤษฎีประโลมโลกเพียงแค่นั้นแต่หากนำเอาการคิดบวกคิดดีเพื่อทำให้สังคมคุณสำเร็จความหวังแน่นอนด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้ว

มีบางท่านได้ให้ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการคิดบวกคิดดีโดยพยายามนำเอาความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาเชื่อมโยงเพื่อสื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าแนวทางตรงนี้ และใช้กับหลักพุทธศาสนาซึ่งถือได้ว่าเป็นการสื่อที่ยังไม่ชัดเจนสมบูรณ์และเป็นการกล่าวตู่คำของพระพุทธเจ้าอย่างน่าสังเวช

เท่าที่เพิ่งตั้งข้อสังเกตพบว่าหลักธรรมทั้งหลายที่หยิบมาอ้างอิงนั้นโดยมากจะอยู่แต่ในลักษณะของพระอภิธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งใครที่เรียกท่านเจ้าคุณพุทธทาสว่าอาจารย์ คงจะพอทราบเราเราว่าท่านเจ้าคุณพุทธทาสมีทัศนคติอย่างไรกับพระอภิธรรม

ซีเคร็ต จะมาสู้ทำมาแล้วธรรมชาติพร้อมทั้งธรรมดาได้อย่างไรหากหลักการนี้ดีจริงประเสริฐจริงเราว่าประเทศสหรัฐอเมริกาฟองสบู่คงไม่แตกจนเกิดวิกฤติซับไพร์ม (การถือหุ้นของชาวต่างชาติในสหรัฐ เพื่อนำเอาเงินไปปล่อยในด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้เครดิตเสีย)

คิดบวกเพื่อตนเองและครอบครัวนั่นคือ ซีเคร็ต ลวงโลกค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *