ศีลไม่ได้ก็เอาธรรม

แค่นี้ทำให้โพล่งขึ้นในใจสว่างไสวทันที… ธรรมหรือธรรมะ และคุณธรรมคือไม่รังแกคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่รังแกสังคมไม่ทำตนเองให้เป็นทุกข์และไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์

ทุกวันนี้ผมเลยไม่ถือสินแต่ผมถือธรรม และแม้ว่าผมไม่ค่อยมีศีลแต่ผมก็ไม่ได้รังเกียจศีล เพียงแต่จริตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป

คนมือถือสากปากถือศีล ก็มีเยอะไปดังนั้นสบายๆ อะไรที่ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เราไม่ไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์

นั่นแหละยิ่งกว่าศีล เพราะเราในแห่งความเป็นจริงธรรมะเกิดก่อนศีลเกิดก่อนเพราะศีลเป็นการบัญญัติในชั้นหลังๆ และมองให้ดีๆ แบบมหาเปรียญจะทำให้เข้าใจว่าศีลก็คือพระวินัยของพระสงฆ์ไปในทางเดียวกันรอยเดียวกัน

เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรม แล้วก็เผยแผ่เรื่องศีล พระธรรมวินัยก็คือศีลชนิดอย่างหยาบๆ ไม่ละเอียดมากนักเมื่อพระรูปใดทำผิดมาเล่าพระองค์ฟังก็ทรงนำเอาเรื่องนั้นเป็นที่ตั้ง แล้วบัญญัติเป็นศีลเป็นวินัยขึ้นมา แต่ธรรมะมีอยู่คู่โลกอยู่ก่อนแล้วแม้พระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ธรรมะก็ยังมีอยู่ ปรากฏอยู่ ดังนั้นธรรมะมีมาก่อนศีล

ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะอำนาจธรรมทั้งนั้น ที่เป็นเหมือนผู้รับเหมาให้กับทุกสรรพสิ่งคล้ายกับผู้รับเหมาสร้างบ้านจัดสรร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *