หลักแห่งธรรมชาติที่ทำให้เกิดเหตุนั้น

พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ดังนี้

1. อุตุนิยาม

ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับมวลหมู่ธรรมชาติ  แห่งดิน ฟ้า อากาศ ฝนตก ฟ้าร้องฟ้าผ่า แผ่นดินไหว  เป็นไปในแนวทางฟิสิกส์

2. พีชนิยาม

ธรรมชาติที่ปรากฏซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น พืช  คน  สัตว์  ที่สืบสายเผ่าพันธุ์เป็นไปแนวทางชีววิทยา

3. จิตนิยาม

ธรรมชาติที่ปรากฏถึงชนิดของการทำงานของจิต  อาทิ  เรื่องการเกิดดับเรื่องของภาวะอารมณ์ความคิดเรื่องของการเข้าใจในคันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

4. กรรมนิยาม

ธรรมชาติที่ปรากฏในเรื่องของกฎแห่งกรรม

5. ธรรมนิยาม

ธรรมชาติที่ปรากฏในเรื่องของกฏแห่งธรรมชาติที่เวียนว่ายตายเกิด  อาทิ  กฎอนิจจัง  ทุกข์ขังอนัตตา  ตลอดทั้งเรื่องของอิทัปปัจจยตา (การเวียนว่ายตายเกิดโดยมีเหตุและปัจจัย)

สิ่งทั้ง 5 นี้   พระพุทธเจ้าทรงรู้ชัดและทรงจัดหนักสอนสาวกมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นแห่งการเผยแพร่ธรรมทรงรู้ในเรื่องทั้งห้านี้เนื่องจากทรงสัพพัญญุตญานอันยิ่งใหญ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *